Аудиторський висновок щодо річної фінансової звітності за 2020 рік