Аудиторський висновок щодо річної фінансової звітності за 2019 рік