Аудиторський висновок щодо консолідованої фінансової звітністі за 2019 рік